Welkom

MRM is een in Hillegom gevestigd, breed georiënteerd aannemingsbedrijf, met meer dan 15 jaar ervaring op het gebied van nieuwbouw, verbouw en renovatie van burger- en utilities werken. Wij zijn traditioneel in het hechten van waarden aan zaken als aandacht voor de klant, het leveren van de beste kwaliteit en het nakomen van gemaakte afspraken. Als modern bedrijf volgen we de ontwikkelingen in de bouw op de voet en gaan we mee met zaken als modern management, ketensamenwerking, duurzaamheid, een open communicatie en regelmatige (bij)scholing van onze medewerkers. Bovenal zijn we een bedrijf dat sterk betrokken is bij ons werk en onze klanten.

Lees meer!